top of page

BIOGRAFISTYKA
W PERSPEKTYWIE REGIONALNEJ
 
W 25 lecie wydania pierwszego tomu "Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej"

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

15-16 czerwca 2023 r. 

KONFERNCJA (2).png

DLA AUTORÓW

Szanowni Państwo,

Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej (monografii naukowej)

w Wydawnictwie KTPN znajdującym się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – wykaz Ministerstwa Edukacji i Nauki (Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa UIW 38600) jesienią 2023 r.

 

Prosimy autorów o zapoznanie się i stosowanie przy przygotowywaniu tekstów zapisów zamieszczonych

w instrukcji.

Pobierz instrukcję

Pobierz oświadczenie autora 

 

 

 


Dostarczenie gotowych materiałów do druku w wersji elektronicznej: 15 lipca 2023 r.

na adres: konferencja.ktpn@gmail.com

bottom of page