top of page

BIOGRAFISTYKA
W PERSPEKTYWIE REGIONALNEJ
 
W 25 lecie wydania pierwszego tomu "Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej"

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

15-16 czerwca 2023 r. 

KONFERNCJA (2).png

ZAPROSZENIE

Przedmiotem rozważań podczas konferencji pt. „Biografistyka w perspektywie regionalnej”, którą planujemy zorganizować w 2023 r., w 25-lecie wydania pierwszego tomu „Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej” (wyd. 1998), będą tendencje rozwojowe w biografistyce regionalnej począwszy od wieku XIX – do XXI. Chcielibyśmy, aby wygłoszone referaty wskazały najważniejsze kierunki rozwoju polskiej biografistyki w ostatnich dwóch stuleciach.

 

Konferencja adresowana jest do różnych grup zawodowych, teoretyków i praktyków z instytucji archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych, ośrodków akademickich.


Konferencja jest jednym z zadań realizowanych w ramach dwuletniego projektu pt. „Biografistyka w perspektywie regionalnej” przez Pracownię Encyklopedii i Słowników Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa” w obszarze

„Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość”. 
Celem projektu jest popularyzacja oraz rozwój badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki; przede wszystkim upamiętnienie aktywności osób, które odegrały znaczącą role w dziejach regionu Wielkopolski południowo-wschodniej, bądź też całego kraju oraz za granicą i przez to przyczyniły się do zainteresowania historią naszego regionu oraz jego rolą

w dziejach narodu i państwa. 
W trakcie konferencji nie chcemy ograniczać się do omawiania problematyki związanej z Wielkopolską. Pragniemy także poświęcić miejsce
na ukazanie roli i znaczenia badań biograficznych podejmowanych w innych regionach Polski.  

Proponowane zagadnienia podczas konferencji to m.in.:

  • Regionalne słowniki biograficzne w perspektywie globalnej. Tradycje i perspektywy

  • Źródła i metody badań w biografii

  • Biografie: losy indywidualne i zbiorowe

  • Relacje między biografistyką polską a światową

  • Biografistyka we współczesnych badaniach historyków sztuki

  • Ludzie nauki i ich biografie w perspektywie regionalnej

  • Biografia wobec współczesnych środków masowego przekazu

Łącząc wyrazy szacunku,

Prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Krzysztof Walczak

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Bogumiła Celer

Call 

509 739 657

Email 

Follow

  • Facebook
mein_nds_cmyk_multicolor_black.png

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529407/2021/2021. 

 

bottom of page