top of page

KOMISJE

 

KOMISJA NAUKOWA

 

PRZEWODNICZĄCY                        dr Makary Górzyński

SEKRETARZ NAUKOWY                  mgr Marcin Mikołajczyk

KOMISJA WYDAWNICZA

 

PRZEWODNICZĄCY                        prof. AK dr hab. Krzysztof Walczak

SEKRETARZ NAUKOWY                  dr Bogumiła Celer

  

KOMISJA BIBLIOTECZNO-WYSTAWOWA

 

PRZEWODNICZĄCY                        prof. UŁ dr hab. Ewa Andrysiak

SEKRETARZ NAUKOWY                  mgr Ewa Obała

 

PRACOWNIE NAUKOWE

PRACOWNIA ENCYKLOPEDII I SŁOWNIKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY                        dr Bogumiła Celer

 

 

PRACOWNIA BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ

 

PRZEWODNICZĄCY                        prof. UŁ dr hab. Ewa Andrysiak

SEKRETARZ NAUKOWY                  mgr Monika Sobczak-Waliś

PRACOWNIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I RELIGIJNYCH

PRZEWODNICZĄCY                        prof. AK dr hab. Krzysztof Walczak

SEKRETARZ NAUKOWY                  dr Sławomir Przygodzki

PRACOWNIA HISTORII SZTUKI I KULTURY ARTYSTYCZNEJ

 

PRZEWODNICZĄCY                        dr Iwona Barańska

SEKRETARZ NAUKOWY                  dr Joanna Bruś

PRACOWNIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

 

PRZEWODNICZĄCY                        prof. AK dr Jan Frąszczak

SEKRETARZ NAUKOWY                  dr Monika Andrzejczak

STRUKTURA KTPN
bottom of page