KOMISJE

 

KOMISJA NAUKOWA

 

PRZEWODNICZĄCY                        dr Makary Górzyński

SEKRETARZ NAUKOWY                  mgr Marcin Mikołajczyk

KOMISJA WYDAWNICZA

 

PRZEWODNICZĄCY                        prof. AK dr hab. Krzysztof Walczak

SEKRETARZ NAUKOWY                  dr Bogumiła Celer

  

KOMISJA BIBLIOTECZNO-WYSTAWOWA

 

PRZEWODNICZĄCY                        prof. UŁ dr hab. Ewa Andrysiak

SEKRETARZ NAUKOWY                  mgr Ewa Obała

 

PRACOWNIE NAUKOWE

PRACOWNIA ENCYKLOPEDII I SŁOWNIKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY                        dr Bogumiła Celer

 

 

PRACOWNIA BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ

 

PRZEWODNICZĄCY                        prof. UŁ dr hab. Ewa Andrysiak

SEKRETARZ NAUKOWY                  mgr Monika Sobczak-Waliś

PRACOWNIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I RELIGIJNYCH

PRZEWODNICZĄCY                        prof. AK dr hab. Krzysztof Walczak

SEKRETARZ NAUKOWY                  dr Sławomir Przygodzki

PRACOWNIA HISTORII SZTUKI I KULTURY ARTYSTYCZNEJ

 

PRZEWODNICZĄCY                        dr Iwona Barańska

SEKRETARZ NAUKOWY                  dr Joanna Bruś

PRACOWNIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

 

PRZEWODNICZĄCY                        prof. AK dr Jan Frąszczak

SEKRETARZ NAUKOWY                  dr Monika Andrzejczak

STRUKTURA KTPN