top of page

BIOGRAFISTYKA
W PERSPEKTYWIE REGIONALNEJ
 
W 25 lecie wydania pierwszego tomu "Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej"

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

15-16 czerwca 2023 r. 

KONFERNCJA (2).png

TERMINARZ

Zgłoszenie wystąpienia oraz nadsyłanie abstraktów (ok. 250 słów) planowanych wystąpień: 
do 31 marca 2023 r.  
Przyjmujemy zgłoszenia w języku: polskim
 
Weryfikacja i kwalifikacja nadesłanych materiałów przez Komitet Naukowy konferencji: 
do 30 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie programu: maj/czerwiec 2023 r.


Zgłoszenie udziału w konferencji (bez referatu): 15 maja 2023 r. 

Konferencja: 15-16 czerwca 2023 r. 
(Organizator zastrzega
sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów, a w przypadku mniejszej ich ilości do skrócenia  trwania konferencji o jeden dzień. Planujemy konferencję stacjonarną w Kaliszu. W razie wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych i stosownych ograniczeń prawnych, sesja zostanie zorganizowana zdalnie na platformie Zoom lub MS Teams.)


Dostarczenie gotowych materiałów do druku w wersji elektronicznej: 15 lipca 2023 r.

na adres: konferencja.ktpn@gmail.com

 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej (monografii naukowej) w Wydawnictwie KTPN znajdującym się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – wykaz Ministerstwa Edukacji i Nauki (Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa UIW 38600) jesienią 2023 r.

Wymogi redakcyjne dla autorów zostaną udostępnione na stronie internetowej konferencji.

 

mein_nds_cmyk_multicolor_black.png

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529407/2021/2021. 

 

bottom of page