top of page
DARCZYŃCY INSTYTUCJONALNI
(biblioteki, archiwa, muzea)  1987-2017

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Łodzi

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Biblioteka Akademii Medycznej w Łodzi

Biblioteka Główna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Kórnicka

Biblioteka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Biblioteka Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Biblioteka Sejmowa w Warszawie

Biblioteka Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego

Biblioteka Śląska w Katowicach

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Biblioteka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM

Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy

Biuro Wystaw Artystycznych. Galeria Design – Wrocław

Centralna Biblioteka Wojskowa

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie

Gminna Biblioteka Publiczna im. Bracii Gillerów w Opatówku

Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Zakład Archeologii Polski Środkowej w Łodzi

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji

Kaliskie Towarzystwo Lekarskie

Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza

Karkonoskie Towarzystwo Naukowe

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Klub Kaliszan w Warszawie

Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie

Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Książnica Pomorska w Szczecinie

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

Patria Polonorum – Warszawa

Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Grodkowie

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

Politechnika Wrocławska

Polska Akademia Nauk w Warszawie. Rada Towarzystw Naukowych

Polskie Towarzystwo Czytelnicze

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Kaliszu

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile

Radomskie Towarzystwo Naukowe

Redakcja „Aeskulapiusa” w Kaliszu

Redakcja „Głosu Szczecińskiego”

Redakcja „Kroniki Wielkopolski” w Poznaniu

Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Poznaniu

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych

Sądecka Oficyna Wydawnicza

Stowarzyszenie Idokan Polska

Szkoła Podstawowa i. Ignacji Piątkowskiej we Wróblewie

Towarzystwo Miłośników Kalisza

Towarzystwo Naukowe Płockie

Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzeczu Podlaskim

Towarzystwo Przyjaciół Opatówka

Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna w Sopocie

Uniwersytet Mikołąja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Śląski. Biblioteka Główna w Katowicach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Urząd Miejski w Kaliszu. Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Urząd Miejski w Wieluniu

Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Poznaniu

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne

Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Legnicy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze

Wojewódzka Rada Redakcyjna Encyklopedii Wielkopolski

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kaliszu

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kaliszu

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UW

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

DARCZYŃCY INDYWIDUALNI
1987-2017

Abramowicz Andrzej 

Anders Paweł

Andrysiak Ewa

ks. Andrzejczak Lucjan

ks. Anweiler Paweł

Baranowski Tadeusz

Bielawski Jerzy

Borowiak Adam

Braude Aleksander  

Brodacki Grzegorz

Brown Christine (Kanada)

Chodyła Zbigniew

Czarny Eugeniusz

ks. Czernik Stanisław

Depczyński Wiesław

Domagalska Justyna

Drewnowski Tadeusz

Frąszczak Jan

Galan Stanisław

Gnitecki Janusz

Gołdyn Piotr

Górzyński Makary

Gzowska Janina

Grzesiak Paweł

Hofmański Bogdan

Jajor Jan

Jakubek Edmund

Jakubowski Henryk

Janczewski Janusz

Jarnecki Michał

Jeglińska Elwira

Kijas Artur

Kledecki Zbigniew

Klepandy Wacław

Klonowski Ryszard

Kolańczuk Aleksander

Kor-Walczak Eligiusz

Korcala Anna

Korcala Józef

Kosman Marceli

Kościelak Zbigniew

Kościelniak Władysław

Krukowski Kazimierz

Kryst Bożena

Kubicka-Czekaj Barbara

Kulawiak Stanisław

Kuleczko Mariusz

Künzel Siegbert

Leszczyński Rafał

Leszczyński Rafał Marcin

Leśniewska Barbara

Lisiecka Mirosława

Łaskarzewska Hanna

Łoboz Józef

Maksymowicz Stanisław

Małyszko Stanisław

Medycki Emil

Migoń Krzysztof

Mikołajczyk Marcin

Miluśka-Stasiak Jadwiga

Halina Molenda

Molenda Piotr

bp Napierała Stanisław

Nawrot Edward

Neuls-Komiszewska Janina

Obała Ewa

Pawluczuk Zdzisław

Pihan-Kijasowa Alicja

Pietrzak Jerzy

Pietrzak-Borek Maria

Pniewski Tadeusz

Poklewski-Koziełł Tadeusz

Polanowska-Palus Ewa

Polanowski Edward

Pruszyński Mieczysław

Przygodzki Sławomir

Pudełko Edward

Reiter Bogdan

Rezler Marek

Rottermund Krzysztof

Skoczylas-Stawska Honorata

Stabno Janusz S.

Szurczak Anna

Szymańska Kazimiera Zdzisława

Szymański Andrzej

ks. Śliwański Jan

Śmiałowski Józef

Śmiecińska Mariola

Świdziński Jerzy

Tarasin Jan

Tadeusiewicz Hanna

Templewicz Ryszard

Urbaniak Marek

Walczak Krzysztof

Wachowiak Leon

Walczyńscy Irena i Stefan

Waliś Grzegorz

Wańka Danuta

Wiatrowski Ryszard

Woźniak Mieczysław Arkadiusz

Żbikowska-Migoń Anna

Żemigała Maria

Żmuda Ryszard

bottom of page