top of page
  • Zdjęcie autoraKTPN

O architekturze dla szkolnictwa wyższego

Pracownia Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

z przewodniczącą dr Iwoną Barańską zaprasza na posiedzenie naukowe poświęcone wystąpieniu dr. Makarego Górzyńskiego

na temat ARCHITEKTURA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W KALISZU: HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY W POLSKICH

I EUROPEJSKICH KONTEKSTACH


Posiedzenie odbędzie się online na platformie teams,

dnia 24 listopada 2022 r.

(czwartek) o godz. 18.00


link do spotkania online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a645478d2d6e249e59ee65b1c4eaa4bc8%40thread.tacv2/1668437245259?context=%7b %22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6- 66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2206c988c5-618c-4195-9ac7-aa4c6ba3f893%22%7d

28 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page