top of page
  • Zdjęcie autoraKTPN

Nabór tekstów do "Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" (2022). Zaproszenie do współpracy


Szanowni Państwo


Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów, recenzji, wspomnień do kolejnego wydania “Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Redakcja proponuje, by tematem przewodnim najbliższego numeru był szeroko rozumiany regionalizm na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski. Planujemy, że w 22. zeszycie najstarszego periodyku naukowego KTPN znajdą się teksty ujmujące regionalizm nie tylko z perspektywy historii, etnografii, geografii czy kultury. Oczekujemy również na efekty badań dotyczących lokalnej prasy, bibliotek, krajoznawstwa, edukacji regionalnej. Warte przywołania będzie także przedstawienie działań instytucji a także osób, których celem było (jest) pielęgnowanie i zachowanie dziedzictwa małych ojczyzn. Nie sposób pominąć zagadnień dotyczących roli jaką odegrały na tym terenie pobyty wybitnych postaci. Wspomniane wyżej obszerne i różnorodne pola eksploracji umożliwiają także interdyscyplinarnie ujęcie wybranych zagadnień.

Redakcja „Zeszytów…” nie wprowadza ograniczeń tematu czy ram chronologicznych, ważne by opracowania dotyczyły szeroko pojętego regionalizmu na terenie Wielkopolski południowo-wschodniej. Serdecznie zapraszamy do składania propozycji tematów wraz z krótkim (do 300 znaków) streszczeniem tekstu. Propozycje prosimy nadsyłać do dnia 31 marca 2022 r. pod adres mailowy ktpn.kalisz@wp.pl

Po akceptacji tematu oczekujemy na przesyłanie tekstu artykułu do 31 lipca br. Objętość nadsyłanych artykułów powinna wynosić od 8 do 20 tysięcy znaków (łącznie ze spacjami). Szczegóły dotyczące przygotowania tekstu, przypisów i bibliografii znaleźć można w zakładce https://zeszytyktpn.wixsite.com/zeszytyktpn/blank-2

Nadsyłane przez autorów teksty podlegają recenzji zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” znajdują się na liście punktowanych czasopism naukowych i posiadają obecnie 20 pkt.W imieniu redakcji


Prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak

Zastępczyni Przewodniczącego

Rady Redakcyjnej

„Zeszytów KTPN”


56 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page