top of page
  • Zdjęcie autoraKTPN

Nabór tekstów do nr 23 "Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk"

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów, recenzji, sprawozdań i wspomnień do kolejnego wydania “Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.


Redakcja proponuje, by tematem przewodnim najbliższego numeru były szeroko rozumiane studia nad historią. Planujemy, że w 23. zeszycie najstarszego periodyku naukowego KTPN znajdą się teksty ujmujące rozważania nad historią regionalną, społeczną, kultury, polityczną czy gospodarczą. Także rozważania nad warsztatem naukowym historyka, metodologią historii, kierunkami badawczymi współczesnej historiografii. Cenne będą rozważania z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii. Oczekujemy również na efekty kwerend w zasobach archiwów państwowych i kościelnych, instytucji, także bibliotek. Godne przywołania będzie także przedstawienie działań instytucji, także osób, które w znaczący sposób wpłynęły na losy Kalisza i regionu kaliskiego. Wspomniane wyżej obszerne i różnorodne pola eksploracji umożliwiają także interdyscyplinarnie ujęcie wybranych zagadnień.


Redakcja „Zeszytów…” nie wprowadza ograniczeń tematu czy ram chronologicznych, ważne by opracowania dotyczyły szeroko rozumianych rozważań nad historią jako nauką i historią jako dziejami cywilizacji.

Serdecznie zapraszamy do składania propozycji tematów wraz z krótkim (do 300 znaków) streszczeniem tekstu. Propozycje prosimy nadsyłać do dnia 31 marca 2022 r. na adres mailowy ktpn.kalisz.@wp.pl lub Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, pl. św. Józefa 2-4, 62-800 Kalisz.


Po akceptacji tematu oczekujemy na przesyłanie tekstu artykułu do 30 czerwca br. Objętość nadsyłanych opracowań powinna wynosić od 15 do 20 tysięcy znaków (łącznie ze spacjami). Szczegóły dotyczące przygotowania tekstu, przypisów i bibliografii znaleźć można w zakładce DLA AUTORÓW | zeszytyktpn


Nadsyłane przez autorów teksty podlegają recenzji zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” znajdują się na liście punktowanych czasopism naukowych i posiadają obecnie 20 pkt.


Wiceprzewodnicząca Rady Redakcyjnej

Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Ewa Andrysiak


Redaktor tomu „Zeszytów KTPN”

Dr Sławomir Przygodzki

47 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page