top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraKTPN

SUKCESY CZŁONKÓW KTPN Grant dr Bogumiły Celer w programie MEiN "Nauka dla Społeczeństwa"

Zaktualizowano: 5 lut 2022

Z przyjemnością informujemy, że Pracownia Encyklopedii i Słowników KTPN, pod przewodnictwem dr Bogumiły Celer uzyskała dofinansowanie w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa” w obszarze „Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość”. Dofinansowanie otrzymał dwuletni projekt pt. „Biografistyka w perspektywie regionalnej”.


Pomysłodawczynią, autorką wniosku

i kierownikiem projektu jest

dr Bogumiła Celer.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje prof. AK dr hab. Krzysztof Walczak.


Rezultatami projektu będą:

  • przygotowanie i wydanie IV tomu „Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej” (honoraria autorskie, redakcja, skład i druk tomu; 2022-2023)

  • organizacja dwóch konferencji naukowych: „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych bazą źródłową w badaniach biografistycznych” (2022) i „Biografistyka w perspektywie regionalnej” (2023)

  • wydanie materiałów z konferencji (publikacja pokonferencyjna)


O szczegółach dotyczących konferencji (terminach i możliwości zgłaszania referatów poinformujemy wkrótce) a już dziś zapraszamy do udziału.


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529407/2021/2021. kwota dofinansowania 183 100,00 zł całkowita wartość projektu 183 100,00 zł”

Polecamy stronę internetową słownika


92 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page